El Consorci Ribera i Valldigna s’ha creat per a prestar el servici de tractament de residus domèstics i la gestió d’ecoparcs a les 51 municipis i 3 entitats locals menors adherides.

Amb la seua creació, es dóna resposta a la planificació de la Generalitat en matèria de residus urbans, que assenyala quins són els municipis que han de gestionar en comú els seus residus, al temps que s’acomplix l’obligació que té cada municipi de tractar i eliminar els residus domiciliaris.

Per a poder finançar este servici, el Consorci ha establit una taxa de tractament, i, d’esta manera, assegura una gestió controlada i responsable dels residus amb absoluta transparència fiscal. El rebut mostra el cost real de tractament dels residus generats d’una vivenda mitjana en cada una de les poblacions.

Això mateix, per tal d’aprofitar al màxim els recursos continguts en els residus de les nostres llars, el Consorci disposa d’una planta de tractament a Guadassuar. Es tracta d’una planta la gesti’ de la qual va ser cedida per la Diputació Provincial al consorci l’ 1 de gener de 2010. En les seues instal·lacions es recuperen materials per a reciclar-los i s’elabora compost amb la fracció orgànica.

A més a més, el Consorci s’ha anat fent càrrec dels ecoparcs existents a la Ribera i a la Valldigna, i en la actualitat presta servici d’arreplega de residus especials domiciliaris (enderrocs d’obres menors, mobles vells, trastos, aparells elèctrics en desús) en XX instal·lacions.

També estem gestionant els residus municipals de la Ribera i la Valldigna garantint el màxim respecte al medi ambient local i amb un cost inferior als dels nostres veïns. Amb tot i això, encara podem millorar la nostra tasca, i tenim plans per a fer-ho. Entre altres, volem remarcar una sèrie de millores que ja s’han encetat.

En primer lloc, a hores d’ara, la planta del Consorci ha de transportar els residus que no es poden aprofitar a més de 130 km, on es troba l’abocador més próxim amb capacitat i garanties ambientals. Per això, el Consorci està tramitant la construcció del dipósit comarcal que permetrà reduir el cost econòmic i ambiental del tractament d’estos residus.

D’altra banda, a la planta de Guadassuar, les instal·lacions de compostatge de la fracció orgànica han sigut recentment renovades, i compten amb la millor tecnologia disponible. Aixó i tot, anem a refer la part de selecció de materials, construída ara fa 20 anys. Amb esta inversió, la planta podrà reciclar més i millor.

Finalment, els ecoparcs que gestionem actualment es crearen per donar servici al seu municipi i tambe hi ha municipis del Consorci sense servici. A més, el cost dels ecoparcs per als veíns dels municipis menuts és prou elevat i cada població té unes característiques de servici diferents. Per tant, el fet de gestionar en comú tota la xarxa de municipis, de compartir l’ús de tots els ecoparcs per tots els veíns i dáfegir instal·lacions móbils per tal ´d’arribar als municipis que no en tenen, farà possible, a partir del 2011, donar un servici de qualitat, més económic i més próxim al veí.