Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació de les normes del Consell de Participació Ciutadana del Consorci donant compliment a allò que disposa l’art. 133 LPAC i per un termini de quaranta cinc dies a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació.

  • Publicació: 30 de juliol de 2021.
  • Termini de presentació de propostes: Del 31 de juliol al 13 de setembre de 2021

Caldrà que les propostes es facen arribar al Consorci a través del REGISTRE ELECTRÒNIC que tenim habilitat a la seu electrònica del Consorci però és necessari que la persona interessada dispose de certificat digital, DNI-e o Sistemes concertats de Cl@ve.

 

  1. RESOLUCIO 2021-0072.
  2. Normes – Consulta previa Consell de participació.
  3. Memoria – Consulta previa.
  4. Instància presentació de propostes.
  5. Enllaç Registre Electrònic.