S’inicia el termini d’1 MES per a la presentació de les candidatures de les entitats locals que desitgen formar part del Consell de Participació Ciutadana del CRiV. Les candidatures hauràn de presentar-se a través de la instància que s’adjunta signada pel President de l’Associació General en el registre electrònic del Consorci i s’adjuntaran els següents documents:

  • Estatuts de l’associació  degudament inscrits en el registre d’associacions de la Generalitat  valenciana i Certificat  del secretari de l’associació dels integrants dels òrgans  de govern.
  • Certificat del secretari de l’associació de l’acord d’autorització de l’òrgan competent  de l’associació designant les persones que formaran part de la candidatura segons annexe II ( Les candidatures inclouran el nom de dues persones, un home i una dona, als efectes de garantir el principi de paritat de gènere en la composició del Consell de Participació Ciutadana).

Caldrà que la documentació es facen arribar al Consorci a través del REGISTRE ELECTRÒNIC que tenim habilitat a la seu electrònica del Consorci però és necessari que la persona interessada dispose de certificat digital, DNI-e o Sistemes concertats de Cl@ve.

  1. RESOLUCIO 2022-0076.
  2. Instància presentació de candidatures.
  3. Enllaç Registre Electrònic.
  4. Normes de participació.